Om OSS

Scandinavian Halal Certification AB är Sveriges första halal certifieringsorgan som grundades år 2012. Den är specialiserad på att utfärda kvalificerade halalcertifikat för köttprodukter, livsmedelsprodukter, mediciner, bakelser, godis, mejeriprodukter, drycker mm. Vi halalcertifierar också verksamheter som restauranger, hotell och slakterier som uppfyller halalslakt i enlighet med islams föreskrifter och svensk djurskyddslagstiftning.

Scandinavian Halal Certification AB har etablerat och implementerat ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 17065:2012 och ISO 9001:2015.

Scandinavian Halal Certification AB har kompetensbevis i ”Djuromsorg vid slakt och avlivning” från Jordbruksverket.

Förutom Sharia-kommittén består vår organisation också av en Teknisk-kommitté som ansvarar för kontroll, revision och inspektion.

Vi certifierar också hotell som ”Muslim Friendly Hotel” i Sverige för att locka turister och affärsmän till dessa hotell när de besöker Sverige. Mer om det kan du läsa på: https://www.halalcertifiering.se/muslim/

Scandinavian Halal Certification AB är medlem i World Halal Council och i International Halal Integrity Allaince (IHI).

Samarbetspartner