FAQ

De mest ställda frågorna

Vi halalcertifierar kött, köttprodukter, livsmedelsprodukter, mediciner, bakelser, godis, glass, drikcer mm.

Det är väldigt svårt att i förväg säga hur lång tid processen tar. Det beror dels på antal produkter och dels på vilka ändringar som behöver göras i produktinnehåll och även i produktion för att uppfylla våra halalkriterier. Vi behöver också komma på inspektion, vilket också tar sin tid att planera. 

Rent generellt räkna med att det kan ta 2-4  veckor.

Se också schemat för halalcertifieringsprocessen.

 

Vi halalcertifierar inte till Malaysia, Indonesien, Saudiarabien och UAE. Anledningen till det är att halalprocessen till dessa länder är för komplicerad och dyr. Dessutom är det bara enstaka företag som hittills frågat oss om halalcertifikat till dessa länder. Av den anledningen är det inte ekonomiskt försvarbart varken för oss eller för våra kunder att satsa på halalcertifikat till dessa länder.

Eftersom det inte finns några internationellt godkända certifieringsstandarder, erkänns inte certifikatet av alla muslimska länder.
Det är väldigt svårt att ge ett rakt svar på denna fråga när vi inte vet vad det är vi halalcertifierar, hur många produkter det är och vad det kommer att kosta oss i handläggning och inspektion. När ni lämnar in er ansökan så har vi fått det vi behöver räkna på för att kunna återkomma med ett prisförslag.  

Utan en ansökan har vi tyvärr inget underlag att räkna och ge ett kostnadsförslag på.

Det händer att man behöver göra vissa förändringar för att uppfylla våra halalkriterier. Det kan handla så lite som att byta en råvara/tillsatt till att göra vissa anpassningar i produktionsanläggningen mm. Ofta handlar det om små förändringar som inte kräver stora investeringar. I vissa fall behövs inga förändringar för produkten och dess produktion kan redan uppfylla våra krav utan att producenten har vetskap om det. Mer om det kommer ni att läsa i vår certifieringsordning när ni skickat in er ansökan.