Trovärdighet & tillförlitlighet

Vår logotyp/halalstämpel är vårt varumärke och är därför registrerad och designskyddad hos Patent- och registreringsverket. Vår logotyp får tryckas med fördel som halalstämpel på de produkter som vi halalcertifierat men får absolut inte användas av någon utan vårt skriftliga medgivande. Den får inte heller stämplas av någon på icke halalcertifierade produkter. Vi polisanmäler varje missbruk av logotypen.

Vi förser varje halalcertifikat med ett unikt nummer och en specifik QR-kod som är länkad till certifikatregistret på vår webbsida. En garanti och bekräftelse på att certifikatet är äkta. Skanna QR-koden med din smartmobil för att kontrollera äktheten i certifikatet. Med andra ord, hittar du inte information om certifikatet på vår webbsida när du skannar in QR-koden så finns det risk att certifikatet inte är äkta. Kontakta oss då för en kontroll. På samma webbsida kan du också kontrollera certifikatets giltighetstid och för vilka produkter det gäller. 


Vi förser också varje produkt med vår halalstämpel och vår QR-kod som ska tryckas på produktens förpackning.  Detta för att ge konsumenten möjlighet att direkt i butiken kontrollera äktheten och giltigheten av halalcertifikatet med sin smartphone.

Testa skanna in följande QR-kod: