Certifieringsprocessen

FORMELL ANSÖKAN:
Kunden ansöker om halalcertifikat genom att fylla i en intresseanmälan på https://www.halalcertifiering.se/intresseanmalan. Som svar får kunden viktiga dokument där kraven för certifiering framgår. Kunden får också tillgång till blanketten för en formell ansökan. 

BEKRÄFTELSE:
När kunden skickar tillbaka all dokumentation och betalar handläggningsavgiften får kunden en bekräftelse på mottagandet. Vi återkommer sedan med ett kostnadsförslag på vad halalcertifikatet kommer att kosta innan arbetet påbörjas.

GENOMGÅNG AV ANSÖKAN:
När kunden godkänner kostnadsförslaget skriftligt handlägger vi ansökan och granskar innehållet. Om något saknas ber vi kunden att komma med komplettering. Om något inte har godkänts får kunden förslag på åtgärder. Om allt däremot är godkänt kommer vi på förstagångsrevision. 

FÖRSTAGÅNGSREVISION:
Vi bokar tid i förväg för att komma på revision. Två inspektörer kommer från oss för att titta på produktionsanläggningen och granska tillverkningsprocessen. Vid tveksamhet tas prover på plats och skickas till utomstående analyslaboratorium för analys. Revisionskostnaden står kunden för.

HALALCERTIFIKATET UTFÄRDAS:
Våra inspektörer lämnar in en inspektionsrapport till vår styrelse för godkännande efter revision. Ett halalcertifikat utfärdas om rapporten godkännas annars avvisas ansökan med förslag på lämpliga åtgärder. Om kunden genomför de föreslagna åtgärderna gällande produktionsanläggningen/tillverkningsprocessen utfärdas ett halalcertifikat. 

AVTAL:
I samband med halalcertifikatet skriver vi på ett avtal som reglerar vårt samarbete och vår överenskommelse.

REVISION OCH INSPEKTION:
Revision sker sedan varje år i enlighet med certifieringsordningen. Utöver det gör vi eventuellt också en oanmäld inspektion per år vid behov. Inspektions- och revisionskostnaden står kunden för.

FÖRNYELSE
Halalcertifikatet gäller i ett år och måste förnyas varje år för att det ska vara giltigt.