Halal & Haram

Vad är betydelsen av ”Halal”?
Halal är ett islamiskt ord som betyder tillåten. Den hänvisar till saker eller åtgärder som är tillåtna enligt islam och används vanligtvis för att beskriva något som är tillåten för en muslim att göra eller delta i, t.ex. äta, dricka, konsumera, hantera eller använda. För att ett livsmedel, produkt eller tjänst ska anses vara halal, måste den följa de islamiska reglerna som finns i Koranen, i profeten Muhammeds (saw) traditioner som förtydligas av de islamiska lagskolorna.

Vad är betydelsen av ”Haram”?
Ordet haram betyder olagligt eller förbjudet och är motsatsen till ordet halal.

Exempel på haram produkter är:
– Svin / fläsk och dess biprodukter.
– Att ge eller ta emot ränta på pengar eller på ett lån.
– Djur som har slaktats felaktigt eller dödats innan slakt.
– Gelatin och tillsatsämnen tillverkade av gris eller svin biprodukter.
– Djur som inte slaktas i Guds namn.
– Alkohol och alla former av berusande och farliga drycker.
– Köttätande djur, rovfåglar mm.
– Skadedjur såsom råttor, tusenfotingar, skorpioner och andra liknande djur.
– Djur som anses motbjudande i allmänhet som löss, flugor, larver och andra liknande djur.
– Djur som lever både på land och i vatten såsom grodor, krokodiler och andra liknande djur.
– Blod och biprodukter av blod.

För att ett livsmedel ska betraktas som halal så måste följande villkor uppfyllas:

 • Den måste vara fri från förbjudna ämnen eller komponenter
 • Den får inte komma i kontakt med ett förbjudet ämne eller produkt under tillverkning, produktion, bearbetning, lagring och transport.
 • Konserveringsmedel, färgämnen, smakämnen eller tillsatser är halal.
 • Om det ingår kött eller köttprodukt i livsmedlet så måste det komma från ett halalslaktat djur.

Halalslakt:
En av de främsta kriterierna för att köttet skall vara tillåtet att äta enligt islam är att det har slaktats enligt islamisk sed. Ett djur är inte tillåtet att äta om det har självdött, strypts, slagits medvetslöst, fallit huvudstupa, spetsas av ett horn eller fällts av vilda djur. För att köttet skall vara tillåtet att äta måste det ha slaktats med ett snitt över halsen djupt nog att nå luftstrupen, matstrupen och karotidartärerna, utan att ryggmärgen skärs av. 

Riktlinjer för en korrekt halalslakt

 • Djuret ska vara friskt och utan skador.
 • Djuret ska ha behandlats med medlidande och värdighet.
 • Djuret ska få mat och vatten och lugnas innan det slaktas.
 • Slakten ska utföras av en tränad muslim. Slaktaren ska hela tiden ha ögonkontakt med djuret.
 • Både djur och slaktare är vända i Qibla (mot Mecka).
 • Före slakt reciteras orden ”Bismillah, Allahu Akbar” (i Guds namn, Gud är störst). Det innebär att muslimerna inte tar djurets liv på eget bevåg, utan med skaparens auktoritet.
 • Man ska vässa slaktkniven. Kniven måste undersökas och vässas före och efter varje djur slaktas.
 • Kniven ska föras i en enda obruten rörelse.
 • Matstrupen, luftstrupen och halspulsådrorna skärs av utan att ryggmärgen skadas.
 • Ett djur får inte se ett annat djur dö.
 • Man ska slakta ett djur i taget och under förhållanden som säkrar att det enstaka djuret hanteras så skonsamt och omsorgsfullt som möjligt
 • Blodet måste helt avtappas.
 • Enligt islams lagskolor Hanbali och Maliki ska all slakt ske utan föregående bedövning, och enligt lagskolorna Shaf’i och Hanafi är det accepterat att slakta med föregående bedövning under förutsättning att djuret inte hinner dö innan snittläggningen.

Halal ekonomi enligt islam: 
För att en finansiell produkt eller tjänst betraktas som halal i islam måste den uppfylla följande tre grundläggande krav: 

 • Fri från Riba (ocker, ränta), som är strängt förbjudet i islam.
 • Man får inte delta i transaktioner med branscher eller företag med verksamhet som är haram.
 • Att undvika ”Gharar”, en islamisk finansierings term som beskriver ett riskabelt eller farligt försäljning, där uppgifter om försäljning av objektet är okänd eller osäker. Gharar är generellt förbjudet enligt islam, som uttryckligen förbjuder handel som anses ha alltför stora risker på grund av osäkerhet.