Kontroll av halalcertifikat / Control of Halal Certificate


Företag
(Business)
Produkt/Verksamhet
(Product/Industry)
Certifikatnummer
(Certificate Number)
Giltighetstid
(Validity)
MRG Wines AB 8 types non-alcoholic Wines 142 * Halalcertifikatet är ej giltigt längre
* The Halal certificate is not valid anymore